banner banner banner

Đoàn Trường > Hoạt Động

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 2

2/2/2013 9:38:16 AM

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN CÁI BÈ

BCH TRƯỜNG THPT CÁI BÈ

Số: 07/PH – ĐTN

 Cái Bè, ngày 2 tháng 2 năm 2013

 

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 2

 

1. Phong trào

- Ra mắt cổng trường ATGT: dự kiến ngày 25/2/2012

+ T. Trung: Lập đội thanh niên xung kích, chuẩn bị trang thiết bị phục vụ

+ C. Tiên: Dẫn chương trình

+ C. Nhung: Thiết kế chương trình, nội dung.

+ C. Chi: Duyệt 2 tiếc mục văn nghệ của lớp trực chào cờ tuần.

- Phát động cuộc thi Tìm hiểu luật biển Việt Nam: Mỗi lớp ít nhất 1 bài thi, chi tiết: http://tuoitretiengiang.vn/home.php?mod=news&go=1&loai=33&nid=497

            + T. Trung: Khối sáng

            + C. Nhung: Khối chiều

            + C. Nhung và T. Trung: Duyệt bài, chọn 5 bài để dự thi

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh tham gia dự thi Tin học trẻ không chuyên

            + T. Trung, T. Hùng : Dạy và chọn hs dự thi, ngày thi dự kiến 28/4

- Tập luyện chuẩn bị Sân chơi âm nhạc lần IV: C. Hà, T. Trung

            + Đơn ca: Nguyễn Lê Ngân Tuyền – 12a2: 4000 năm rực rỡ gấm hoa: 24hs

            + Nhảy hiện đại: Nhóm nhảy khối 10: 6hs

            + Ngày thi 16/3/2013.

- Lập danh sách cho học sinh tham gia cắm trại “Kỷ năng cán bộ đoàn”: 

            + T. Trung: Dự trù kinh phí, tham gia dẫn học sinh đi cắm trại    

            + C. Hà: Lập danh sách học sinh đi cắm trại, dẫn học sinh đi cắm trại

            + Ngày dự kiến cắm trại: 10-11/3/2013

- Lập danh sách đưa học sinh đi dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Đại học Tiền Giang và Cần Thơ:

            + Bí thư đoàn các lớp: Chọn học sinh tham gia

            + T. Trung, C. Chi, C. Nhung: Tập hợp danh sách, thu tiền. 

2. Công tác tổ chức

- Tiếp tục củng cố sinh hoạt chi đoàn lớp: Trung, Nhung, Nhựt, Huy, Tiên, Chi

            + Tổ chức sinh hoạt chi đoàn lớp

            + Tuyên truyền Lịch sử truyền thống của Đoàn

- Lập danh sách học sinh kết nạp đoàn và thẻ đoàn:

            + Bí thư chi đoàn lớp: Lập danh sách

            + T. Trung: Phụ trách khối sáng

            + C. Nhung: Phụ trách khối chiều

            + C. Chi: Tổng hợp danh sách, tìm hiểu về 6 bài học chính trị cho lớp Cảm tình đoàn

            + Ngày tổ chức lớp cảm tình đoàn dự kiến: 24/2/2013: T. Trung, C. Nhung, C. Chi chịu trách nhiệm giảng dạy và cho học sinh làm bài thu hoạch, đánh giá bài thu hoạch để lựa chọn học sinh đủ điều kiện kết nạp đoàn

- Chọn câu hỏi đố vui đầu tuần:

            + Khối sáng: C. Nhung;

            + Khối chiều: C. Chi;

            + Hoàn thành câu hỏi vào ngày thứ 5 hàng tuần, gởi mail cho T. Trung xem và chỉnh sửa, thứ 6 sẽ chuyển cho lớp trực

- Đoàn phí tháng 2 và tiền tiết kiệm vì người bạn. – Nhung

- Kiểm tra các loại sổ sách, ghi chép đấy đủ. – Nhung, Chi

- Hội họp khi có yêu cầu công văn của cấp trên. – Nhung, Chi

- Trên đây là phương hướng công tác tháng 2. Các đồng chí được phân công cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

                                                                                          Người lập

Nơi nhận:                                                                                           Bí thư

            - Huyện Đoàn

            - BGH, BCH Đoàn trường

 

            - Lưu                                                                                                  

Nguyễn Hiếu Trung