banner banner banner

Đoàn Trường > Hoạt Động

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 3

2/27/2013 8:46:11 AM

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN CÁI BÈ

BCH TRƯỜNG THPT CÁI BÈ

Số: 08/PH – ĐTN

 Cái Bè, ngày 27 tháng 2 năm 2013

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 3

1. Phong trào

- Phát động cuộc thi Tìm hiểu luật biển Việt Nam: Mỗi lớp ít nhất 1 bài thi

            + T. Trung: Khối sáng

            + C. Nhung: Khối chiều

            + C. Nhung và T. Trung: Duyệt bài, chọn 5 bài để dự thi

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh tham gia dự thi Tin học trẻ không chuyên

            + T. Trung, T. Hùng : Dạy và chọn hs dự thi, ngày thi dự kiến 28/4

- Tổ chức đưa học sinh dự thi Sân chơi âm nhạc lần IV: C. Hà, T. Trung

            + Thuê xe: Trung

            + Danh sách: Hà

- Lập danh sách cho học sinh tham gia cắm trại “Kỷ năng cán bộ đoàn”:

            + T. Trung: Dự trù kinh phí, tham gia dẫn học sinh đi cắm trại    

            + C. Hà: Lập danh sách học sinh đi cắm trại, dẫn học sinh đi cắm trại

            + Ngày dự kiến cắm trại: 16-17/3/2013

- Tổ chức đưa học sinh tham gia tư vấn tuyển sinh tại ĐH Tiền Giang, Cần Thơ

            + T. Trung, C. Chi, C. Hà: Hỗ trợ đưa học sinh tham gia tư vấn

- Ra quân Miting tháng thanh niên: 6g30 ngày 1/3/2013 tại công viên Cái Bè

            + Bí thư đoàn các lớp: chọn 200 học sinh khối sáng

            + T. Trung: Băng rol, tập luyện 1 tiết mục văn nghệ tham gia

- Tổ chức ngày hội thanh niên: dự kiến lúc 7g30 ngày 24/3/2013 - Tại trường:

            + Lễ kết nạp đoàn: từ 7g30 đến 8g30

                        . Trung: Chuẩn bị nội dung

                        . Tiên: Dẫn chương trình

                        . Chi: Chuẩn bị 2 tiếc mục văn nghệ

                        . Nhung: Thư mời, quyết định vào đoàn

            + Tổ chức trò chơi: 8g30 đến 11 giờ

                        . Tổ chức chọn trò chơi: Kéo co, đẩy gậy, đua ghe ngo, nhảy bao bố

                        . Chi, A. Nhàn: phụ trách Đẩy gậy

                        . Huy, Nhung: phụ trách Kéo co

                        . Đạt, Nhựt: phụ trách Đua ghe ngo

                        . Trung, Tiên: phụ trách Nhảy bao bố

                        . Hà: Tổng hợp kết quả, chuẩn bị khen thưởng vào ngày thứ 2: 25/3/2013

* Mời các đ/c phụ trách các trò chơi họp tại văn phòng đoàn vào lúc 10g30 ngày 23/3/2013

- Tổ chức cho học sinh tham gia hiến máu tình nguyện tại UBND xã Hòa Khánh ngày 20.3.2013

                        . Nhung: Phụ trách danh sách tham gia hiến máu

                        . Trung: Dẫn học sinh.

2. Công tác tổ chức

- Tiếp tục củng cố sinh hoạt chi đoàn lớp: Trung, Nhung, Nhựt, Huy, Tiên, Chi

            + Tổ chức sinh hoạt chi đoàn lớp

            + Tuyên truyền Lịch sử truyền thống của Đoàn

- Lập danh sách học sinh kết nạp đoàn và thẻ đoàn:

            + Lựa chọn học sinh đủ điều kiện kết nạp Đoàn: C. Nhung: Khối sáng, C. Chi khối chiều

- Chọn câu hỏi đố vui đầu tuần:

+ Khối sáng: C. Nhung;

+ Khối chiều: C. Chi;

+ Hoàn thành câu hỏi vào ngày thứ 5 hàng tuần, gởi mail cho T. Trung xem và chỉnh sửa, thứ 6 sẽ chuyển cho lớp trực

- Đoàn phí tháng 3 và tiền tiết kiệm vì người bạn. – Nhung

- Kiểm tra các loại sổ sách, ghi chép đấy đủ. –  Chi

- Hội họp khi có yêu cầu công văn của cấp trên. – Nhung, Chi

Trên đây là phương hướng công tác tháng 2. Các đồng chí được phân công cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

                                                                                          Người lập

Nơi nhận:                                                                                           Bí thư

            - Huyện Đoàn

            - BGH, BCH Đoàn trường

            - Lưu                                                                                                  

Nguyễn Hiếu Trung