banner banner banner

Đoàn Trường > Hoạt Động

Hình ảnh các hoạt động phong trào của trường THPT Cái Bè

3/25/2011 10:07:14 AM
LỄ CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

QUANG CẢNH GIỜ SINH HOẠT ĐẦU TUẦN

QUANG CẢNH GIỜ SINH HOẠT ĐẦU TUẦN

HỌC SINH XEM TƯ LIỆUTẠI PHÒNG TRUYỀN THỐNG

HỌC SINH XEM TƯ LIỆUTẠI PHÒNG TRUYỀN THỐNG

KHÔNG KHÍ HỌC TẬP TẠI LỚP

KHÔNG KHÍ HỌC TẬP TẠI LỚP

GIỜ HỌC AN NINH QUỐC PHÒNG

GIỜ HỌC AN NINH QUỐC PHÒNG

GIỜ THỰC HÀNH HÓA

GIỜ THỰC HÀNH HÓA

GIỜ THỰC HÀNH TIN HỌC

GIỜ THỰC HÀNH TIN HỌC

CỔ VŨ VÒNG CHUNG KẾT ĐƯỜNG ĐẾN VINH QUANG

CỔ VŨ VÒNG CHUNG KẾT ĐƯỜNG ĐẾN VINH QUANG

THÍ SINH ĐOẠT GIẢI CÁC KÌ THI QUÝ VÀ CHUNG KẾT NĂM "ĐƯỜNG ĐẾN VINH QUANG"

THÍ SINH ĐOẠT GIẢI CÁC KÌ THI QUÝ VÀ CHUNG KẾT NĂM "ĐƯỜNG ĐẾN VINH QUANG"

GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH ĐỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO TẠI THƯ VIỆN

GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH ĐỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO TẠI THƯ VIỆN

HỌC SINH ĐỌC TẠP CHÍ TẠI PHÒNG ĐỌC SÁCH

HỌC SINH ĐỌC TẠP CHÍ TẠI PHÒNG ĐỌC SÁCH

THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2008

THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2008

HUY CHƯƠNG BẠC GIẢI BÓNG ĐÁ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM 2008

HUY CHƯƠNG BẠC GIẢI BÓNG ĐÁ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM 2008

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN 2005

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN 2005

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN 2005

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN 2005

QUANG CẢNH HỘI TRẠI TRƯỜNG THPT CÁI BÈ

QUANG CẢNH HỘI TRẠI TRƯỜNG THPT CÁI BÈ

ĐÊM LỬA TRẠI

ĐÊM LỬA TRẠI

THAM QUAN - DU LỊCH VŨNG TÀU

THAM QUAN - DU LỊCH VŨNG TÀU