banner banner banner

Tin Tức >Tin Trường

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP

9/19/2012 4:27:09 PM

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP

Tổng cộng năm học 9 tiết, mỗi tháng 1 tiết

 

Tháng

Chủ đề lớp 10

Chủ đề lớp 11

Chủ đề lớp 12

9

Em thích nghề gì ?

Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Giao thông vận tải và Địa chất

Định hướng phát triền kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước

10

Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp của gia đình

Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ

Những điều kiện để thành đạt trong nghề

11

Tìm hiểu nghề dạy học

Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Năng lượng, Bưu chính – Viễn thông, Công nghệ thông tin.

Tìm hiểu hệ thống đào tạo TCCN và Dạy nghề của trung ương và địa phương

12

Vấn đề giới trong chọn nghề

Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng

Tìm hiểu hệ thống đào tạo ĐH và CĐ

1

Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp

Giao lưu với gương vượt khó, điển hình về sản xuất, kinh doanh giỏi

Tư vấn chọn nghề

2

Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Y và Dược

Nghề nghiệp với nhu cầu của thị trường lao động.

Hướng dẫn học sinh chọn nghề và làm hồ sơ tuyền sinh

3

Tìm hiểu thực tế một cơ sớ sản xuất công nghiệp hoặc nông nghiệp

Tôi muốn đạt được ước mơ

Thanh niên lập thân, lập nghiệp

4

Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Xây dựng

Tìm hiểu thực tế một Trường ĐH (hoặc Cđ, TTCN) tại địa phương

Tố chức tham quan hoặc hoạt động giao lưu theo chủ đề hướng nghiệp

5

Nghề tương lai của tôi

Tìm hiểu thực tế một Trường ĐH (hoặc Cđ, TTCN) tại địa phương

Tố chức tham quan hoặc hoạt động giao lưu theo chủ đề hướng nghiệp